Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!
KRID: 630679997

Háziorvos munkakör Tés, Jásd

Populáris hír

Cím

Tés Község Önkormányzata pályázatot hirdet háziorvos munkakör betöltésére.

Tés Község Önkormányzata

 

pályázatot hirdet
 

háziorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8109 Tés, Petőfi S. utca 47.

Veszprém megye, 8424 Jásd, Kossuth Lajos utca 129.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tés, Jásd községek közigazgatási területén vegyes körzetében háziorvosi feladatok ellátása területi ellátási kötelezettséggel Tés Község Önkormányzatának tulajdonában lévő, Tés, Petőfi S. u. 47., és Jásd Község Önkormányzatának tulajdonában lévő, Jásd, Kossuth L. u. 129. szám alatti rendelőben. - Ellátandó lakosságszám 1323 fő

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, orvos, orvostudományi egyetemi végzettség, valamint belgyógyász, sebész, oxiológiasürgősségi, intenzív terápiás szakorvosi, illetve egyéni mérlegelés alapján egyéb szakorvosi végzettség,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz
 • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végre hajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte
 • vállalkozási formában történő ellátás esetén egyéb feltételek: a praxisengedély jogszabályban előírt feltételei meglétének igazolása engedélyező szerv részéről, a praxis vállalkozási formában történő működtetése
 • Magyar Országos Kamarai tagságról igazolás
 • egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasság
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •   iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata
 •  egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata
 •  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata
 • nyilatkozat a praxis ellátásának módjáról
 •  amennyiben a praxist vállalkozási formában kívánja ellátni, akkor a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata
 • részletes szakmai önéletrajz
 • Magyar Országos Kamarai tagságról igazolás
 • praxis engedély jogszabályban előírt feltételei meglétének igazolása engedélyező hatóság részéről
 • pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fodor Bödös István János nyújt, a 0688/589-431 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

     Postai úton, a pályázatnak a Tés Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8109 Tés, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T-176/2022 , valamint a munkakör megnevezését: háziorvos.

   Elektronikus úton Fodor Bödös István János részére a [email protected] E-mail címen keresztül

    Személyesen: Fodor-Bödös István János, Veszprém megye, 8109 Tés, Szabadság tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

    www.tes.hu - 2022. augusztus 25.